Systemy parkingowe CemiPark zostały zaprojektowane tak aby były elastyczne, dopasowane do potrzeb klientów.

OGÓLNY OPIS SYSTEMU

System oparty jest na komunikacji sieciowej LAN  oraz  mikrokomputerach. Ze względu  na twórców systemu mających duże doświadczenie serwisowe w instalacji innych markowych systemów parkingowych oparto się na prostocie działania i wizualizacji led wszystkich sygnałów wejściowych oraz  wyjściowych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych danego terminala.

W jednym miejscu została zlokalizowana elektronika ( mikrokomputer  i elektronika sterująca ) i listwa połączeniowa wszystkich podzespołów.  Elektroniczna całość terminala to mikrokomputer  i  moduł elektroniczny zapewniający mikrokomputerowi zasilanie oraz zabezpieczony kontakt mikrokomputera na zewnątrz ze wszystkimi  urządzeniami ( drukarka paragonów , skaner kodów, czytnik kart , wyświetlacz itp.) 

Całość jest spięta programem CemiPark zainstalowanym na karcie MikroSD w systemie Linux oraz  na bazie MySQL.

Ideą całego systemu jest to, że dowolny Terminal  (wjazdowy -XLT, czy wyjazdowy XLR) jest w pełni niezależnym urządzeniem mogącym współpracować z pozostałymi terminalami w sieci LAN.  Programowo poprzez przeglądarkę można konfigurować dany terminal z komputera PC lub zdalnie (przez internet) oraz diagnozować  stan pracy terminala.  Takie rozwiązanie pozwala na podpięcie do systemu nieograniczoną ilość Terminali dzieląc je na strefy wjazdu i wyjazdu.

Z systemie zastosowano cztery  rodzaje płatności :

      1. Płatność bezpośrednią przy wyjeździe przez operatora parkingu 

      2. Płatność bezpośrednią przy wyjeździe przez  kierowcę w terminalu wyjazdowym – monetami 1,2,5 zł  , żetonem  (zwalniającym z opłaty) oraz kartą kredytową

           bankową – zbliżeniową. Terminal wydaję resztę w monetach 1 zł oraz  drukuje  dokument opłaty na żądanie  kierowcy.

       3. Płatność oddaloną  w kasie samoobsługowej  przez  kierowcę  przed  wyjazdem  z parkingu – monetami  10,20,50 gr. 1,2,5 zł.  ,  kartą kredytową  bankową –

            zbliżeniową  , banknotami.  Terminal wydaję resztę w monetach i  banknotach  oraz drukuje dokument opłaty na  żądanie  kierowcy.

       4. Płatność mieszana  poz.1,  poz. 2 i poz.3

Ze względu na potrzeby klienta związane z kontrolą dostępu do obiektu ( biurowiec , hotel , sklep itp.),  każdy terminal można wyposażyć w dowolny czytnik kart zbliżeniowych np EM-Marin , Mifare,  HID  współgrający z istniejącą kontrolą dostępu. Standardem jest czytnik kart zbliżeniowych jest EM-Marin 125 KHz.

Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowany interkom cyfrowy , który pozwala na podpięcie się do istniejących centrali Voip lub  do dowolnej słuchawki pracującej w  Voip. Również można podpiąć  interkom do dowolnej komórki GSM . Klient naciskając na przycisk interkomowy na terminalu łączy się z komórką danego operatora parkingu .

W systemie zastosowano oprogramowanie Walidacyjne  ON-LINE  – program zainstalowany na komputerze PC wraz ze skanerem kodów paskowych lub OFF-LINE za pomocą drukarki termicznej drukującej  bilety wyjazdowe  z kodem paskowym  – wartościowych ( w kwotach 10 zł, 20 zł,  50 zł  lub dowolnej wartości )  lub całościowo zwalniających z opłaty .

Walidację można też zrealizować stosując żetony . Jest to rozwiązanie uproszczone pozwalające na  wyjazd bezpłatny klientom kupującym  w danych sklepach lub robiący interesy z daną firmą będącą w obiekcie . Najemca wykupuje żetony od właściciela obiektu po odpowiednich cenach  i przekazuje je parkującemu klientowi.

Zastosowano bogatą formę obsługi kart zbliżeniowych .

    W systemie karty zbliżeniowe mogą służyć jako :

      1. Kontrola dostępu VIP  –  z terminem ważności 

      2. Karta abonamentowa – odpowiednim cennikiem przypisanym do karty

      3. Karta typu bilet – w przypadku gdy nie ma biletów na wjeździe i karta służy jako bilet wjazdowo-wyjazdowy.

      4. Karta  Prepaid – karta posiadająca kredyt  opłacany wcześniej przez klienta 

      5. Kata abonamentowa jednorazowa – wykup abonamentu jednorazowo

Wszystkie  karty  dostępu zostały dodatkowo ograniczone wjazdami do danych stref parkingowych oraz ilościowo ze względu na limity wjazdów na karty dostępu dla danych firm.  Wjeżdżający Klient w przypadku przekroczenia limitu ilościowego kart dostępu  przeznaczonego dla  danej firmy , musi poprać bilet (i go opłacić  na wyjeździe), lub wycofać pojazd. Firma posiadająca karty zbliżeniowe  dowolnego typu  może opłacać je poprzez jedno konto firmowe w systemie.

System wyposażono w odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów LPR oparty na kamerach Hikvision.

Dużą zaletą systemów CemiPark jest możliwość stawiania parkingów zdalnie,  obsługiwanych przez jednego operatora . Aktualnie zainstalowanych  jest 5 systemów parkingowych  ( 4 szpitalne  i jeden parking w centrum miasta ) w Polsce obsługiwane zdalnie przez operatorów parkingowych. 

W  2019  w Katowicach udało nam się postawić i uruchomić system z 15 punktami wjazdowo-wyjazdowymi i tablicami zajętości . 

Punkty wjazdowo-wyjazdowe  mają odczyt tablic rejestracyjnych i Voip-ową  komunikację głosową. Wjazd odbywa się na bilety i karty zbliżeniowe powiązane z numerem  rejestracyjnymi pojazdów . Płatność przy wyjeździe , monetami i kartami PayPass oraz żetonami.

System obsługuje Walidację  ON-line ( klub Fitness)  i OFF-Line ( drukarka walidacyjna drukująca bilety z kodem paskowym , które  posiadają wartość  10zł ,20zł , 50zł lub bilety zwalniające całkowicie z opłaty parkingowej).