Zdjęcia urządzeń:

Terminal wjazdu XLT

Terminal wyjazdu XLR

Kasa parkingowa XLP

Słupki parkingowe z czytnikiem kart zbliżeniowych i interkomem