firmy KASCOMP

LonPark Systems


System parkingowy LonPark Systems oferowany przez firmę KasComp Serwis jest systemem nowej generacji. Jego nowość wiążę się z zastosowaniem technologii sieciowej LonWorks jak również rejestracji cyfrowej obrazu .

Wszystkie elementy parkingowe jak szlabany , czytniki kart , drzwi, dystrybutory biletów oraz automaty pobierające opłaty , komputery PC , kamery zostały połączone za pomocą sieci LonWorks .

W systemie zastosowano :

dystrybutory biletów wydające bilety

  • z kodem paskowym gramatura 100 – bilety podawane z rolki 3000 szt.
  • z kodem paskowym gramatura 200 – bilety podawane z pudełka w postaci kartoników 4,500 biletów w paczce.
  • bilety jako karty zbliżeniowe – karty podawane z pojemnika do 500 szt.
  • bilety z oaskiem magnetycznym – bilety podawane z pudełka w postaci kartoników 4,000 biletów w paczce.

automaty pobierające opłaty parkingowe na monety i banknoty ,

terminale wyjazdowe kontrolujące wyjazd ,

kontrolery drzwiowe.

Zestawienie w/w elementów parkingowych pozwala tworzyć dowolną konfigurację parkingową z dowolną ilością wjazdów i wyjazdów oraz otwieranych drzwi na obiekt. Punkty pobierające opłaty bezpośrednie lub oddalone w dowolnej ilości .

Całością zarządza system komputerowy PC- serwer .

Główną zaletą oferowanego sytemu oprócz prostoty obsługi jest jego szczelność finansowa i parkingowa .

Szczelność finansową osiągnięto poprzez monitoring softwerowy wszystkich operacji w systemie ,

które zostały sklasyfikowane jako „Uwaga” – wyjątkowe lub „Informacyjne” – standardowe.

Właściciel parkingu może przeglądać jakie operacje wykonują jego pracownicy.

Każde resetowanie komputera PC jak i jego wyłączanie z sieci jest rejestrowane również w systemie .

System został wyposażony w dużą różnorodność cenników , które pozwalają na pełną swobodę konfiguracji opłat parkingowych .

  • opłaty dla biletów w różnych strefach czasowych
  • opłaty abonamentowe
  • opłaty typu konto

System sam zarządza kartami z abonamentami i typu konto informując klienta podczas odczytu o stanie, karty i terminu do przedłużenia abonamentu .

Każdy klient lub grupa klientów może posiadać indywidualny cennik.

Całość systemu rozliczeń zamknięto drukarkami fiskalnymi typu UPOS i ELAZB .

Szczelność parkingową osiągnięto poprzez montaż kamer w szlabanach robiących zdjęcie przodu pojazdu z nr rej. pojazdu oraz w dystrybutorach biletu –

robiących zdjęcie twarzy kierowcy – klienta . Oba zdjęcia są poprzez system połączone z pobieranym biletem ,

który w momencie opuszczania przez klienta parking jest odczytywany przez czytnik w , którym jest umieszczona kamera z ,

której zdjęcie twarzy klienta z zdjęciem z kamery szlabanu wyjazdowego przekazywane jest do systemu .

Operator po analizie zdjęć decyduje o wyjeździe klienta ( podniesienie szlabanu wyjazdowego) .

Wszystkie zdjęcia są rejestrowane na dysku HDD komputera i można w dowolny czasie sprawdzić kto , kiedy i jakim pojazdem opuszczał parking .

Właściciel określa sam czas archiwizacji zdjęć czy na miesiąc czy rok mają być przechowywane zdjęcia i system sam je usuwa po ustalonym czasie .

Mimo skomplikowanego systemu , obsługa jego skupia się do naciskania jednego klawisza „ENTER” , pozwala to na zatrudnienie pracowników niewykwalifikowanych .

W systemie uwzględniono również różne rodzaje rezerwacji parkingowych , jak i bezpośrednią analizę zajętości parkingu lub poszczególnych jego sektorów.

Jest możliwość rozbudowy w/w systemu o sterowanie sygnalizacją świetlną na parkingu , w zależności od zajętości poszczególnych sektorów parkingowych zapewniając bezkonfliktowe znajdowanie wolnych miejsc do parkowania .

Systemie zapewnia podpięcie dowolnej ilości drzwi parkingowych . Klient na parking ma wstęp tylko gdy posiada pojazd na parkingu .

System zawiera szereg funkcji praktycznych , które ułatwiają obsługę parkingu , zapewniając jego dużą szczelność i przepustowość .

W systemie głównie stosowane są identyfikatory typu karty zbliżeniowe dowolnego typu RFID, HID, MIFARE lub karty dalekiego zasięgu do 6m .

Za pomocą Systemu parkingowego można obsługiwać parkingi o dowolnej specyfikacji :

- parkingi z płatnością bezpośrednią ( przy wyjeździe z parkingu )

- parkingi z płatnością oddaloną ( opłaty w punktach oddalonych od wyjazdu lub wyjazdów )

- lub mieszaną – bezpośrednią i oddaloną .

System przystosowany jest do parkingów typu falowego (lotniska , kina , stadiony , wyciągi narciarskie ) jak również do parkingów osiedlowych .

Najnowsza wersja posiada obsługę parkingów hotelowych , zapewniając łączność ON LINE z recepcją hotelową i zawiera szereg opcji zapewniając komfortowa obsługę klienta hotelowego .

System pracuje na platformie systemowej Windows XP , Windows 7.