firmy FAAC

Krótki opis uzupełniający informację o działaniu systemu ParkLite


System parkingowy ParkLite firmy FAAC umożliwia obsługę wszystkich potencjalnych klientów:


Jednorazowych, którzy rozliczani są wg dowolnie definiowalnych taryf na podstawie pobranego na wjeździe biletu z kodem kreskowym.

Bilet rozliczany jest w kasie po zeskanowaniu czytnikiem laserowym w sposób automatyczny przez software.

Obsługa ludzka jest praktycznie sprowadzona do przyjęcia zapłaty i ew. wydania reszty.

Wszystkie płatności ew. zniżki i bonifikaty są rejestrowane i mogą być drukowane jako raporty zmianowe.

System jest b. elastyczny. Można np. tak ustawić profil opłat aby zmieniały się automatycznie w zależności od dni tygodnia lub pory dnia.

Należy pamiętać, że jedna, dowolnie ustawiona taryfa obowiązuje wszystkich klientów jednorazowych wjeżdżających tym samym wjazdem.

Jeśli parking ma dwa wjazdy możemy używać dwóch taryf uzależnionych od linii wjazdowej.

Istnieje możliwość zapłaty za bilet z wyprzedzeniem oraz drukowania biletów w przypadku zagubienia.

Stali klienci wjeżdżając mogą używać pasywnych kart zbliżeniowych. Karty te są zarejestrowane w systemie i przypisane do konkretniej osoby,

samochodu lub firmy. Karty mogą być aktywne przez określony czas. Karty mogą być rozdawane jako kontrola dostępu

np. pracownikom z określeniem czasu ważności i ew. dodatkowymi ograniczeniami. Może to być dostęp tylko w określone dni lub (i) w określonych godzinach.

Karty mogą być także sprzedawane jako abonamenty na określony czas za określoną kwotę. Istnieje możliwość predefiniowania kilka rodzajów abonamentów.


System zapewnia pełną szczelność. Nie ma możliwości wjazdu na parking bez biletu lub wyjazdu bez opłacenia biletu.

Jednocześnie możemy wprowadzić czas bezpłatnego postoju oraz (jeśli kasa jest poza wyjazdem) określenia czasu w jakim kierowca powinien opuścić teren parkingu.

Podobnie wygląda sprawa dot. użytkowników kart zbliżeniowych.

System posiada funkcję „anty pass-back” co zabezpiecza nas przed ew. próbą pożyczenia karty inne osobie mimo, że już wjechaliśmy naszym pojazdem na parking.

Program rozpozna tę sytuację i nie wpuści kolejnego pojazdu zanim nie wyjedziemy własnym pojazdem. Dwukrotne użycie karty w tym samym kierunku jest niemożliwe.

Istnieje możliwość wyłączenia tej opcji.


Oprogramowanie pozwala na definiowanie ilości miejsc na parkingu i wirtualnego rezerwowania miejsc np. dla posiadaczy kart zbliżeniowych.

Po wykorzystanie wszystkich miejsc system sygnalizuje zajętość oraz nie wpuszcza kolejnych klientów do czasu zwolnienia miejsc.

Istnieje możliwość ustawienia na wjeździe oznakowania parkingu z informacją czy są wolne miejsca.


System w pełni kontroluje działania pracujących operatorów. Rejestruje wszystkie kwoty, które pobiera kasjer oraz jeśli jest taka konieczność,

pozwala na współpracę z drukarką fiskalną Profit firmy Innova. http://www.innova-sa.pl/innova/INNOVA_PROFIT-3-27.html .


Mamy także dostęp do wcześniej zdefiniowanych raportów lub tworzenia własnych na życzenie.

Daje nam to pełen wgląd w całą historię wcześniejszych zdarzeń dot. zarówno biletów, kart, pracy operatorów,

przepływy gotówki, udzielonych rabatów czy użycia funkcji manualnego otwarcia szlabanów.Konfiguracja ParkLite umożliwia w każdej chwili rozszerzenie o kolejne pasy wjazdowe lub wyjazdowe oraz maksymalnie do 10 stanowisk kasjerskich.


System jest zawsze dostarczany wraz ze szlabanami hydraulicznymi, gwarantujące ok. 2.000.000 cykli do tzw. przeglądu głównego.

Jest to ilość cykli nieosiągalna dla większości popularnych szlabanów elektromechanicznych oferowanych na rynku polskim.


W chwili obecnej kończymy tłumaczenie nowej wersji oprogramowania, które da nam nowe możliwości

np. przedpłacania biletów jednorazowych lub stosowania różnych opłata jeśli parking ma kilka wjazdów i wyjazdów.

Także cały system raportowania został zarówno rozbudowany oraz znacznie uproszczony. Nowy soft pozwoli także na rozbudowę systemu o automatyczne kasy.


Gwarantujemy naszym klientom nową wersję oprogramowania bez opłat.